Cloud Verify SaaS

Naarmate meer bedrijven naar de cloud migreren, zoeken deze bedrijven naar beveiligingsmaatregelen om interne en externe gebruikers te autoriseren en te authentiseren. Maar ze willen het gebruikerstraject niet negatief beïnvloeden met lastige authenticatiemethoden. Cloud Verify biedt een identity-as-a-service aan, robuust, schaalbaar en flexibel voor elke gebruiker (zowel intern als extern). Inclusief SSO, op risico gebaseerde MFA en adaptieve toegang, gebruikerslevenscyclusbeheer en identiteitsanalyses.

Daarmee is het voor organisaties mogelijk om de identiteit van zowel consumenten als medewerkers uit de cloud vast te stellen. Waardoor de gebruikers op een naadloze en pijnloze manier eenvoudig toegang krijgen tot de door hen gewenste applicaties.

Cloud Verify

Volgens trendwachters zal de vraag naar Identity-as-a-service naar verwachting de komende jaren groeien met een samengesteld jaarlijks percentage van 14,1% naarmate meer bedrijven de vruchten willen plukken van cloud computing.

Waarom Cloud Verify?

  • Cloud Verify levert een gemoderniseerd, modulair IAM-platform dat gebruikmaakt van ongeëvenaarde context voor beslissingen over wie toegang moet hebben tot wat. Met AI-aangedreven, op risico’s gebaseerde authenticatie.

  • Single Sign-On (SSO) vanaf elk apparaat – Bied een uniform applicatiestartpunt en SSO vanaf elk apparaat naar elke lokale of cloudapplicatie.

  • 2FA voor elk doelsysteem – Bescherm web, cloud, mobiel, VPN’s en besturingssystemen met een gemeenschappelijk platform voor MFA, inclusief wachtwoordloos.

  • Beheer en naleving van gebruikerslevenscyclus: gebruikerstoegang tot applicaties aanvragen, goedkeuren, verstrekken en periodiek opnieuw certificeren.

  • Adaptieve toegang – Beoordeel dynamisch de volledige gebruikers-, apparaat- en omgevingscontext voor een AI-aangedreven, geaggregeerde risicoscore en dwing MFA af wanneer het risico hoog is.

  • Identiteitsanalyse – Bied een 360-graden beeld van toegangsrisico’s en het vermogen om te handelen op basis van die risico-inzichten.

  • Cloud Verify is als zelfstandig applicatie beschikbaar. Maar maakt ook een integraal onderdeel uit van de SAAS oplossing MaaS360. In dit laatste geval zijn er geen additionele kosten aan verbonden hiervoor.

TEI Study

Meer ontdekken over Cloud Verify:

Intelligent Adaptive Access

Cloud Verify levert een gemoderniseerd, modulair IAM-platform. Dat gebruikmaakt van ongeëvenaarde context voor beslissingen over wie toegang moet hebben tot wat. Met AI-aangedreven, op risico’s gebaseerde authenticatie. Cloud Verify levert slimme identiteit voor de hybride multicloud-wereld.

Vul het formulier in

Vul het onderstaande formulier in om toegang te krijgen tot Cloud Verify