Mijn titel

IoT (Internet of Things)

IoT (Internet of Things)refereert aan de situatie dat de meerderheid van de internetgebruikers zal bestaan uit semi-intelligente / alledaagse apparaten, zogenaamde embedded systems. Deze alledaagse voorwerpen worden hierdoor een entiteit op het internet. Die kunnen communiceren met personen en met andere objecten. Die op grond hiervan autonome beslissingen kunnen nemen.

Als het belangrijkste aspect van het Internet der dingen wordt genoemd: de mogelijkheden die ontstaan wanneer fysieke objecten en de virtuele wereld samenkomen.

De verwachtingen rond het internet der dingen zijn dat er vanuit diverse gezichtspuntenvoordelen zullen zijn: 

Internet of things
  • persoonlijk: nieuwe diensten die het leven aangenamer en veiliger maken.

  • sociaal en politiek: duidelijkere informatie voor klanten en burgers, betere zorg, betere veiligheid (bijvoorbeeld in het verkeer);

  • commercieel: efficiëntere processen, minder kosten voor logistiek/opslag, verkoop meer toegespitst op klanten;

aaaa
Daarnaast zullen er ook nadelen zijn. De vele ‘slimme’ apparaten zijn feitelijk niet meer dan computers bestaande uit hard- en software. Echter hebben zij niet de bijbehorende beveiliging. Daardoor zijn ze kwetsbaar voor kwaadwillende misbruik. Gecompromitteerde apparaten kunnen zodoende een bedreiging vormen voor de privacy, datalekken, botnet  en malware aanvallen.

Ga naar de bovenkant