Ja, de oplossing voldoet aan alle GDPR-vereisten van een zakenpartner. Zodra een klant onze Business Associate Agreement (BAA) heeft voltooid en ondertekend, kunnen we een GDPR-compatibel Cloud Backup-abonnement maken. De BAA bevat de elementen gespecificeerd onder 45 CFR 164.504 (e), waaronder:

  • Een beschrijving van het toegestane en vereiste gebruik van beschermde gezondheidsinformatie door Caldoo.

  • De bepaling dat Caldoo de beschermde gezondheidsinformatie niet zal gebruiken of openbaar maken anders dan zoals toegestaan of vereist door het contract of zoals vereist door de wet.

  • Vereisten om passende waarborgen te gebruiken om een gebruik of openbaarmaking van de beschermde gezondheidsinformatie te voorkomen anders dan zoals bepaald in het contract.