Malware

Wat is malware?

Malware is elke software die gebruikt wordt om computersystemen te verstoren. Gevoelige informatie te verzamelen of toegang te krijgen tot computersystemen. Het woord is een samentrekking van het Engelse malicious software (kwaadaardige software, soms schadelijke software). Er zijn veel categorieën malware (spyware, […]