Naarmate mobiele beveiligingsuitdagingen toenemen, hoe kunnen CIO’s en CISO’s deze blinde vlekken elimineren?

Mobiele beveiligingsuitdagingen nemen toe. Als we dit jaar iets hebben geleerd, is het dat mobiele malware-, malvertising- en phishing aanvallen groeien. Waardoor organisaties en industrieën van elke omvang grote risico’s lopen. IT- en beveiligingsexperts die verantwoordelijk zijn voor het beheer van endpoints en mobiele beveiliging zijn zich er terdege van bewust dat de vertrouwelijke gegevens van hun organisaties. De privacy van klanten en de merkreputatie – om er maar een paar te noemen – staan in het vizier ​​van bedreigingsactoren die meer te winnen hebben dan te verliezen.

mobiele beveiligingsuitdagingen

Daarom zijn beveiligingsprofessionals wanhopig op zoek naar een tactvolle benaderingen om mobiele malware op te sporen en te vernietigen. Naarmate deze geavanceerder en diverser wordt en incidenten vaker voorkomen. Met phishing, man-in-the-middle (MITM) en data-exfiltratie-aanvallen in de lift, is het nu belangrijker dan ooit geweest om al onze elementen te dekken en eindgebruikers hierover te informeren. En laten we niet vergeten dat bedreigingen uit alle richtingen komen, niet alleen van buitenaf. In feite zijn werknemers de zwakste schakel. Werknemers staan ​​erom bekend dat ze enorme hoeveelheden gegevens consumeren en hun organisaties onbedoeld onderwerpen aan schendingen van wettelijke, huishoudelijke en reglementaire voorschriften.

Hoe een mobiele beveiligingsstrategie te starten!

Met zoveel verschillende uitdagingen om aan te gaan, waar kunnen chief information security officers (CISO’s) en chief information officers (CIO’s) zelf beginnen met het stellen van prioriteiten? Deze belanghebbenden moeten minimaal de volgende vragen zo snel mogelijk beantwoorden om deze mobiele beveiligingsuitdagingen te elimineren:

  • Met mobiele apparaten die in aantal en variëteit groeien, hoe kunnen we adequate bescherming op granulair niveau bereiken?

  • Hoe kunnen we naleving afdwingen voor gebruikers van apparaten zonder hun productiviteit en interoperabiliteit met interne en externe belanghebbenden te verstoren?

  • Aangezien werknemers altijd en overal toegang eisen van de apparaten van hun keuze, hoe zorgen we ervoor dat de juiste, geautoriseerde gebruikers precies de toegang krijgen waar ze recht op hebben?

Bij het opstellen van passende antwoorden en actieplannen om deze vragen aan te pakken, is het overduidelijk dat moderne uitdagingen op het gebied van bedrijfsveiligheid een dieper niveau van zichtbaarheid, beleid en bescherming vereisen. Gelukkig zijn er gemoderniseerde oplossingen beschikbaar om dit proces te vereenvoudigen en te stroomlijnen.

Aanpak voor endpointbeheer

Unified endpoint management (UEM) is fundamenteel voor het succes van gemoderniseerde endpoint en mobiele beveiliging. Met UEM kunnen organisaties een consistente managementbenadering hanteren om elk apparaat te bekijken, beheren en beschermen. Of het nu een smartphone, tablet, laptop of desktop is – alles vanaf één plek. Naast het managen van deze apparaten biedt UEM IT-teams een effectief middel om:

  • Beheren gebruikersidentiteit en toegang;

  • Leveren van missie kritische applicaties;

  • Cruciale gegevens toegankelijk maken voor samenwerking;

  • Veilige toegang verlenen tot de juiste bedrijfsresources en -gegevens.

Een optimaal uniform platform voor eindpuntbeheer zal rijk zijn aan kunstmatige intelligentie (AI) inzichten. Bruikbare informatie en contextuele analyses. Waarmee beheerders risico’s en kansen in verband met hun omgeving kunnen ontdekken. Om zo een passende begeleiding te bieden om prioriteiten te stellen en uitdagingen in zo weinig mogelijk stappen te overwinnen.

Om de beveiliging van endpoints en een mobiele omgeving te maximaliseren, moet een UEM-oplossing het eenvoudig maken om beleid op een gedetailleerd niveau te configureren en af ​​te dwingen. Beheerders moeten kunnen detecteren wanneer een niet-goedgekeurde toepassing op een apparaat is geïnstalleerd. Wanneer gebruikersgedrag verdacht lijkt of wanneer op een risicovolle URL wordt geklikt. Verder moet het eenvoudig zijn om het type reactie te automatiseren dat optreedt wanneer dat type incident zich voordoet.

Voeg effectief dreigings- en gegevensbeheer toe

Naast de zekerheid dat uw apparaten, gebruikers, applicaties, inhoud en gegevens veilig zijn. Moeten organisaties ervoor zorgen dat ze bedreigingen kunnen identificeren en erop kunnen reageren voordat ze impact hebben. De meeste phishing- en malware-aanvallen waarover we in het nieuws lezen, hebben al plaatsgevonden. Om het aantal van deze incidenten te verminderen, moeten organisaties op dit moment dat deze bedreigingen zich voordoen, ze kunnen herkennen en erop reageren. Als je niet over een geschikt framework beschikt om te bepalen op welke apparaten malware is geïnstalleerd of dat er een cybercrimineel op jouw kritische activa is gericht, is het nu tijd om de juiste strategie en tools te implementeren.

Laatste, maar daarom niet minder belangrijk, zijn gegevens. Data is een tweesnijdend zwaard gebleken voor IT- en beveiligingsteams: de toegankelijkheid is essentieel voor de productiviteit van het bedrijf, maar als de toegankelijkheid te uitgebreid is, stijgen de kosten. Als het onder gereguleerd is, nemen de kwetsbaarheden toe. Daarom zorgen geschikte strategieën en investeringen ervoor dat:

  • Gegevensverbruik wordt gemeten en gecontroleerd;

  • Voorwaardelijke toegang tot applicaties, inhoud en bronnen wordt afgedwongen;

  • Browsegedrag wordt gemonitord en onderhouden.

Een partnerschap voor totale mobiele bedreigingspreventie

Om organisaties te helpen deze zeer reële mobiele beveiligingsuitdagingen te boven te komen, hebben Wandera en IBM MaaS360 met Watson hun krachten gebundeld om verbeterde zichtbaarheid, beleid en bescherming te bieden.

Meer weten neem contact met ons voor vrijblijvende demo of proeftuinomgeving.