Cryptojacking en cryptocurrenties gaat hand in hand. Mobiele devices zijn kwetsbaar voor deze vorm van malware van Cybercriminelen

Tags: , , , |

Cryptojacking op mobile devices evolueert

Dark web-gebruikers gebruiken sinds lange tijd Cryptocurrencies voor transacties. Veel van deze Cryptocurrencies zijn niet te traceren. Waarbij hun aantrekkingskracht nog versterkt wordt door de eenvoud van blockchain gedreven fondsenoverdracht. Cryptojacking kwam eind 2017 op de markt. Enerzijds omdat […]