Android en iOS domineren zakelijke smartphonemarkt

Android en iOS blijven de koplopers voor mobiele telefonie op de zakelijke markt. Voor beide besturingssystemen stijgt het marktaandeel. Inmiddels heeft zowel Android als iOS een marktaandeel van 43 procent. Vorig jaar betrof dat voor de Android-telefoons 41 procent en voor de Apple-smartphones 40 procent. Hiermee verliest Android zijn geringe voorsprong. Dat blijkt uit onderzoek van Computer Profile onder 2.500 respondenten

Marktaandeel besturingssystemen zakelijke smartphones

Computer Profile brengt het marktaandeel van de besturingssystemen van de afgelopen zes jaar in kaart. Waar Blackberry OS in 2012 markleider was met een marktaandeel van 31 procent, draait dit besturingssysteem in 2017 nog maar op 1 procent van de zakelijke smartphones. Nieuwe Blackberry-smartphones draaien op Android.

Ook lijkt Microsoft te zijn afgehaakt in de zakelijke markt. In 2016 zijn slechts enkele en in 2017 geen nieuwe smartphones meer verschenen op het Windows 10-platform. Het marktaandeel heeft de afgelopen jaren geschommeld, met het hoogtepunt in 2015 (17 procent). Nu maakt 13 procent van de zakelijke gebruikers gebruik van dit besturingssysteem.

De strijd lijkt zich sinds 2013 te focussen op Android en iOS. Hierbij was Android over het algemeen net aan de koploper. Inmiddels is het marktaandeel gelijk getrokken tot ieder 43 procent. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2012: toen had Android slechts 20 procent aandeel, en maakte 24 procent gebruik van iOS.

Smartphoneleveranciers

Apple is het meest voorkomende smartphone-merk. Ongeveer 44 procent van de smartphones die Computer Profile bij de bedrijfslocaties aantreft is een Apple-toestel. Dit percentage wijkt af van het percentage smartphones met iOS (43 procent). Computer Profile verklaart dat het verschil komt doordat enkele bedrijven wel weten op welk platform de gebruikte smartphones draaien, maar de merken smartphones niet volledig uit kunnen splitsen. Deze ‘weet merk niet’ valt buiten de berekening in onderstaande figuur.

SmartphoneleveranciersHet aandeel iPhones ligt bij overheidsinstanties het hoogst, daar is meer dan de helft van de geïnventariseerde smartphones een Apple. Bij zorg- en onderwijsinstellingen is het aandeel iPhones het laagst, met respectievelijk 16 en 19 procent van het totaal.

Samsung vormt 37 procent van alle smartphones. Samsungkent in de zorgsector met 61 procent haar hoogste aandeel en in het onderwijs juist het laagste. In het onderwijs zien we wel een aantal grote instellingen met een groot aantal smartphones van Microsoft en Nokia. Alle andere fabrikanten van smartphones zien we terugkomen met een aandeel van minder dan 2 procent.