Mijn titel

Cloud technologie of computing 

Een service of dienst die via een netwerk – vaak het internet – op aanvraag beschikbaar stellen van hardware, software en gegevens, ongeveer zoals elektriciteit uit het lichtnet. 

De cloud (Nederlands: wolk) staat voor een netwerk dat met al de computers die erop aangesloten zijn een soort ‘wolk van computers’ vormt, waarbij de eindgebruiker niet weet op hoeveel of welke computer(s) de software draait of waar die computers precies staan. De gebruiker hoeft op deze manier geen eigenaar meer te zijn van de gebruikte hard- en software en is dus ook niet verantwoordelijk voor het onderhoud. De details van de informatietechnologische infrastructuur worden aan het oog onttrokken en de gebruiker beschikt over een “eigen”, in omvang en mogelijkheden schaalbare, virtuele infrastructuur. De cloud is dus een techniek waarmee schaalbare online diensten kunnen worden aangeboden. Zonder de mogelijkheid tot schalen heeft een aangeboden online dienst geen betrekking op cloud computing.

7 02, 2018

De cloud werkplek van de toekomst

Tags: , |

De cloud werkplek van de toekomst

De werkplek heeft over de jaren heen veel legacy gekregen, waardoor de gebruiksbeleving als minder optimaal wordt ervaren. Traagheid, beperkingen en niet geschikt voor mobiel, zijn slechts een paar voorbeelden. Maar ook het aantal applicaties en […]

6 11, 2015

De Afvalcontainer geeft straks een seintje.

Tags: , |

IoT3

Het Internet-Of-Things, oftewel het internet der dingen komt eraan. Oftewel via de Cloud / het internet communiceren apparaten met elkaar. De eerste projecten zijn reeds gestart.

KPN begint met de uitrol van een netwerk dat apparaten verbindt met internet. Niet alleen bedrijven zien […]

26 10, 2015

Vereenvoudigen van het Enterprise Mobility management vraagstuk!

Tags: , , , , |

Waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan?

emm9Met Caldoo Enterprise Mobility Management kunt u op een eenvoudige wijze, het beveiligen en beheren van al uw mobiele apparaten, applicaties en content-materialen (documenten) vanuit één portal organiseren. Daarmee minimaliseert u de risico’s voor uw organisatie. […]

Ga naar de bovenkant