Alles wijst er op dat we de komende jaren een sterke toename van in het aantal wearables kunnen verwachten. Smartwatches, smartglasses en slimme kleding met ingebouwde netwerkfunctionaliteit zijn leuke  gadgets voor persoonlijk gebruik, maar de invloed van wearables beperkt zich natuurlijk niet tot privé toepassingen. Ik verwacht dat deze apparatuur op het punt staat om juist ook in de werkomgeving van grote invloed te gaan zijn.

Een korte opsomming: volgens advies- en onderzoeksbureau CCS Insight zijn er in 2018 wereldwijd maar liefst 350 miljoen wearables in omloop en de markt voor zakelijke wearables zal in dat jaar naar verwachting een totale omzet van ruim 16 miljoen euro vertegenwoordigen. Volgens sommige experts vindt 50 procent van alle applicatie-interacties in 2017 vanaf wearables, buiten de klassieke smartphone, plaats.

Een nieuwe aanpak

Professionals gebruiken voor hun taken nieuwe apparaten, in aanvulling op pc, laptop, smartphone en tablet. De jongere generatie, opgegroeid met moderne mobiele technologie, gaat hun werkgever toestemming vragen om wearables te gebruiken. Dit maakt het voor bedrijven nog lastiger dan het nu al is om alle apparaten op veilige en gecontroleerde wijze te beheren. Het beschermen van de persoonlijke gegevens die eventueel op wearables worden opgeslagen is daarin het voornaamste aandachtspunt. Als wearables straks deel uitmaken van ons dagelijks leven heeft dat ook invloed op datastromen en het gemak waarmee data uit te lezen is.

En de datastromen beperken zich niet tot persoonlijke gegevens. Dragers van wearables kunnen bedrijfsgegevens opvragen, zodat die ook extra moeten worden beveiligd. En ondertussen breken ICT-managers hun hoofd over nieuwe soorten devices, die in feite twee-in-één-apparaten zijn. Smartphones die, aangesloten op een beeldscherm als pc kunnen dienen en tablets en laptops die qua functionaliteit verder naar elkaar toe groeien. Hierdoor sluit de traditionele tweedeling in werkplekbeheer met client management voor pc’s aan de ene kant en enterprise mobility management voor tablets en smartphones aan de andere kant niet langer aan op de werkelijkheid. Dit vraagt om een strategische koerswijziging. Voorheen lag de primaire focus op het gebruikte apparaat. De invloed van wearables en nieuwe devices vraagt om een andere insteek. Een die van de gebruiker uitgaat, in plaats van zijn of haar device.

Eén geïntegreerde beheeromgeving

Als de ICT-organisatie zich meer en meer op de eisen van gebruikers en op innovatie moet richten, is het nodig om de workload in device management te verlichten om zo de benodigde personele capaciteit vrij te maken voor innovatie. Dit vraagt om beheeroplossingen die zijn gebaseerd op het feit dat de grenzen tussen apparaten steeds verder vervagen. Beheertools en licenties moeten worden afgestemd op de individuele werknemer, in plaats van het gebruikte device. ICT-beheerders hebben behoefte aan een geïntegreerde beheeromgeving voor alle devices. Die omgeving moet een groot deel van de beheertaken automatiseren en de kosten van beheer en het beveiligen van data per eindgebruiker inzichtelijk maken. Alleen zo heeft de ICT-beheerder grip op de werkplek van iedere medewerker. De eindgebruikers hebben op hun beurt op al hun devices (wat die dan ook zijn) toegang tot hun beschermde werkplek nodig.

In de benadering die veel organisaties op dit moment op werkplekbeheer hebben, is de toename in het aantal wearables een hoofdbreker. Hoe gaan we dat ooit managen? Het antwoord is dus convergentie van de verschillende beheeroplossingen, naar één omgeving waar al die verschillende gebruikers met hun devices in beheerd kunnen worden. Het vergt een andere denkwijze, maar zorgt ervoor dat we de toegevoegde waarde van wearables en het internet of things volledig kunnen benutten. Daarmee wordt de werkplek van de toekomst spannend, in plaats van eng. Laat die wearables maar komen!