Malware trends 2017

Sinds virussen, wormen en Trojan Horse werden geteld, is het aantal nieuw ontdekt Malware toegenomen. Maar het lijkt erop dat deze traditie is gebroken. AV-Test een van de meest bekende organisaties voor het testen van anti-malware producten, heeft een van de grootste malware collecties wereldwijd. Zij publiceren het aantal nieuwe malware bestanden in hun statistieken. In 2016 bedraagt het aantal nieuw malware bestanden ongeveer 127 miljoen, en het is voor de eerste keer in de geschiedenis lager dan in het voorgaande jaar (144 miljoen). Met ongeveer 22 miljoen nieuwe malware bestanden in het eerste kwartaal van 2017 lijkt het erop dat het aantal malware bestanden verder zal dalen.

De manier waarop Security expert G Data malware telt, is niet gebaseerd op bestanden, maar op gemeenschappelijke eigenschappen van de code (signature) van de malware. Het aantal dergelijke malware identificaties in 2015 was lager dan in 2014. 2014 was echter een uitzonderlijk productief jaar en G Data dacht dat het een uitzondering was. De cijfers voor 2016 en het eerste kwartaal van 2017 ondersteunen deze veronderstelling.

In 2016 hebben zij 6.834.446 nieuwe malware identificaties geteld. Dit is een stijging van 32,9%. Dit geeft een gemiddelde van 780 per uur. En deze trend wordt voortgezet in het eerste kwartaal van 2017. 1.852.945 nieuwe malware-identificaties geeft 72,6% boven het cijfer van 2016. Met gemiddeld 858 per uur is dit 10,0% boven het gemiddelde van 2016.

In 2016 werd om de 4.6 seconden nieuw malware ontdekt. In het eerste kwartaal van 2017 was dit zelfs om de 4.2 seconden. Verder zijn er duidelijke signalen dat deze groei zich voortzet.

Malware categorieën

Een zelfde beeld ontstaat als er wordt gekeken naar het type malware. De overgrote meerderheid van malware is geclassificeerd als Trojan Horse en bestaat uit typische kwaadaardige activiteiten zoals het downloaden en verwijderen van bestanden, spyware, keyloggers en wachtwoordstellers, integratie in botnets en het uitvoeren van gedistribueerde DDoS saanvallen.

Op de tweede plaats staat Adware. In 2016 was dit 4,9%, maar het aandeel van Adware is in het eerste kwartaal van 2017 gestegen tot 13,9%. Dit komt overeen met bevindingen van andere onderzoekers. Eenzelfde stijging kan ook in Ransomware worden gezien. Het aantal steeg meer dan negenvoudig in 2016. Bovendien is het aantal van de tweede helft van 2016 in het eerste kwartaal van 2017 al bijna bereikt. Al met al was het totale volume Ransomware nauwelijks detecteerbaar en verdwijnt in de enorme toename van andere malware. Niettemin veroorzaakten die paar Ransomware uitbraken die er zijn geweest voor de nodige ellende.

Tenslotte

De trend valt niet te keren, het is zaak om zich te weren en uw apparaten en data te beschermen door inzet van de juiste security oplossing. De oplossing die wij als Caldoo bieden geeft u niet alleen de standaard bescherming tegen Malware maar ook proactief en preventief inzicht in de bedreigingen die verscholen zijn in de APPS op uw apparaten en zorgt voor automatische acties gericht op bestrijding van Malware en andere bedreigingen.

Bron: Security expert G Data heeft voor 2016 en het eerste kwartaal van 2017 een onderzoek gedaan naar Malware. In dit artikel wordt een gedeelte van hun bevindingen gepubliceerd.