Dit zijn de belangrijkste resultaten (zie tabel hierna) van een wereldwijd onderzoek naar het waarom van het gebruik van mobiele apparaten bij de onderzochte organisaties. Dit onderzoek is gehouden onder business beslissers en IT-verantwoordelijken.

Het verbeteren van de security is de belangrijkste reden voor omarmen mobiele strategie.

Reden mobiele strategie

 

 1. Voor bijna de helft van de organisaties in Nederland (49%) is het verbeteren van de security een belangrijke reden voor het omarmen van een mobiliteits-strategie.
 2. Het kosteneffectief beschermen van desktops/app’s bij een storing of ramp (38%).
 3. Het verbeteren van de reputatie van IT bij de business (36%).

Terwijl er technologische vooruitgang is geboekt om de individuele efficiëntie op de werkvloer te vergroten, laat het onderzoek een kloof zien als het gaat om de bredere bedrijfsproductiviteit. Zo vindt slecht 22% van de respondenten in EMEA dat ze onderdeel zijn van een organisatie die tenminste een bedrijfsproces heeft getransformeerd naar een mobile model. De resultaten tonen ook twee belangrijke obstakels als de top barrières voor het investeren in mobiele werkplekken:

 • budget (43%)
 • security (32%)

Het gaat hierbij om een verschuiving naar een mobile model waarbij meer wordt gefocust op mobiele werkplekken en minder op individuele productiviteit.

Terwijl het onderzoek laat zien wat er moet worden overwonnen en gerealiseerd om tot mobiele werkplekken te komen, toont het ook de operationele voordelen van succesvolle implementatie:

 • hogere productiviteit van mobiele werknemers (32%),
 • het kunnen stroomlijnen van de business-processen (32%),
 • snel kunnen reageren op veranderend gedrag van gebruikers (32%).

Het zijn niet enkel de operationele kosten die significant worden verlaagd bij een succesvolle implementatie van een mobiele strategie. Het omarmen van een mobiele strategie resulteert ook in een hogere ROI voor de business. Zo rapporteren Europese organisaties een ROI van meer dan 1,5 (in Nederland zelfs: 1,81). Het meeste wordt in Nederland gewonnen op het gebied van:

 • hogere eindgebruikerseffectiviteit (39%),
 • security van desktops en mobile devices (33%),
 • verminderde tijd voor het ondersteunen van eindgebruikers (31%),
 • bovendien bespaarde de IT-afdeling 29% van hun tijd wanneer business mobiele software is geïmplementeerd.

Elke organisatie heeft vandaag de dag mobiele werknemers, maar er zijn veel meer werknemers die productiever zouden zijn als het werk met hen mee kon erhuizen, naar een andere (mobiele) werkplek. Daarnaast zouden organisaties beter kunnen concurreren wanneer hun applicaties mobiel en veilig zouden zijn en of direct gelinkt aan activiteiten die veel omzet genereren. Investeringen in mobiele werkplekken kunnen (en zullen) meer omzet genereren, waarbij organisatie goed moeten kijken hoe er maximale impact en resultaat kan worden behaald. IT managers en hun afdelingen moeten kijken hoe mobiele veiligheid, bestaande infrastructuren en andere assets kunnen worden ingezet voor het maximaliseren van de ROI. Maar dit zijn overkomelijke zaken, die een reële bijdrage kunnen leveren om de voordelen van mobiele werkplekken en hun impact op de bedrijfsvoering te kunnen realiseren. Het is daarom raadzaam om een mobiele strategie te omarmen.

Dit onderzoek laat dan ook zien dat wanneer het aankomt op mobiele werkplekken, achterover leunen en niets doen het grootste risico is. De eisen die aan IT worden gesteld, worden steeds complexer. Daarom is het ook belangrijk dat steun voor zakelijke mobiliteit vanuit de gehele organisatie komt. Dit onderzoek toont tevens aan dat niet alleen IT-executives, maar ook senior business executives tot de voorstanders moeten behoren van een mobiele strategie. Zo geeft 30% van de respondenten aan dat ze het directie of management team zien als voorvechters / supporters van de mobiel strategie.

Conclusie

Daardoor is er een nauwere integratie tussen IT en het senior-management nodig. Uit dit onderzoek kwam tevens naar voren dat 27% van de eindgebruikers klachten hebben over de effectiviteit van hun zakelijke mobiliteit. Om vandaag de dag relevant en concurrerend te blijven, moeten bedrijven zich aanpassen aan de veranderende omgeving waarin ze opereren. Dit is een omgeving die steeds sneller wordt verstoord door onverwachte concurrenten. Als organisatie je kunnen aanpassen aan verandering is niet langer onderdeel van een businessplan, maar het is een essentiële overlevingsstrategie geworden.