Bring Your Own Device

Bring Your Own Device (BYOD) een concept dat bekend in de oren klinkt, nietwaar? In een recent benchmark onderzoek dat door een onafhankelijk onderzoeksbureau is uitgevoerd komt echter naar voren dat 74 procent van de ondervraagde bedrijven uit diverse sectoren, nog altijd werkt volgens het company owned-principe. Bent u voorbereid op de nieuwe tijd?

Bring Your Own Device of Choose Your own Device (CYOD) is nog geen gemeengoed bij zowel instellingen als commerciële bedrijven. Veel organisaties kiezen nog steeds voor andere mogelijkheden. Ze zijn nog onvoldoende voorbereid en hebben nog niet de infrastructuur die past op deze nieuwe manier van werken.

Terwijl de instroom van nieuwe jonge medewerkers (Y generatie of de Millenniums genoemd) dit wel vereist.

Welke opties zijn er eigenlijk?

Company owned

Tot een paar jaar terug was alles company owned. Nu is dat dus nog 74 procent. De werkgever biedt een pc of laptop aan waarop de medewerker het werk mag uitvoeren. Niet voor privégebruik.

Choose Your Own

Dit geeft enige keuzevrijheid. De werkgever zegt: ik heb drie mooie apparaten waarop je kunt werken, jij mag kiezen. Dit is ook een belastingtechnische zaak: na drie jaar is hij afgeschreven en mag de medewerker een nieuwe uitzoeken. Ook voor privégebruik.

Buy Your Own

De business consumer ofwel de medewerker koopt zelf een device naar keuze en krijgt toegang tot bedrijfsapplicaties en -data. Er zitten bijna geen restricties aan vast en de device betaalt de medewerker zoals gezegd zelf.

Bring Your Own

Dit is het gevolg van de ‘Consumeration of IT ( lees ook “IoT groeit naar 64 miljard connected apparaten”). Doordat de medewerkers consumenten zijn die thuis gewend zijn op hun iPad, Macbook of Windows-tablet te werken, kortom een eigen device hebben waar ze op werken en thuis spelletjes op spelen, is de trend ontstaan om devices van huis mee te nemen. De werkgever stelt een budget beschikbaar en de medewerker heeft 100 procent keuzevrijheid in het device waar hij zijn werkzaamheden op uitvoert. De werkgever betaalt, het gekozen device kun je overal en altijd gebruiken. Ook privé. Het apparaat blijft op de balans van de werkgever staan voor drie jaar, daarna kan je hem voor een symbolisch bedrag overnemen.

Aandachtspunten

Het Bring Your Own Device brengt uiteraard aandachtspunten met zich mee op gebieden zoals security. Hoe zorg je voor een veilige toegang tot bedrijfsapplicaties en –data? Maar ook: hoe ga je om met privégegevens op het device? Dit ondervang je als werkgever met Enterprise Mobility Management. Uitgangspunt blijft natuurlijk wel dat een medewerker zijn eigen Device kiest of meebrengt, maar wel moet blijven voldoen aan organisatie beleid op dit punt. Stel, een werknemer raakt zijn device kwijt met daarop bedrijfsgevoelige informatie. Dan is het handig als die gegevens op afstand verwijderd kunnen worden. Het op afstand managen van applicaties en data, een expertise van Caldoo, daar is steeds meer vraag naar.

BYOD is de toekomst

Bring Your Own Device of een variant hierop Choose your Own biedt veel voordelen: verhoging van productiviteit door het ‘slimmer werken’, meer commitment en tevredenheid bij de medewerkers en een besparing van kosten. Uiteraard zijn er ook uitdagingen, maar die zijn te ondervangen door een goede strategie en gedegen beleid.

Toch durven veel bedrijven de stap kennelijk (nog) niet aan. Daar komt bij: op 1 januari 2016 gaat een nieuwe wet van kracht, Wet meldplicht datalekken. Organisaties met meer dan 1.200 klanten of meer dan 250 medewerkers moeten een data-lek, die schadelijke gevolgen kan hebben voor klanten, binnen 24 uur melden bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). En er moet worden aangetoond dat er maatregelen waren getroffen om de lek te voorkomen. Lukt dat niet, dan kan de boete oplopen tot € 820.000 of 10% van de jaaromzet per overtreding. Voor bedrijven die serieus overwegen om BYO te ondersteunen, is het goed om de juiste maatregelen te treffen op het gebied van security.

Stop met overwegen

De business consumer van vandaag de dag verwacht steeds meer een Bring Your Own Device beleid van de (toekomstige) werkgever. Voor nieuwe jonge jonge medewerkers (Y generatie of de Millenniums genoemd) is dit vaak al een vereiste en een breekpunt om voor de betreffende organisatie te gaan werken.Toch heeft pas 13% zo’n beleid. Veel bedrijven weten zelfs niet hoe dat beleid eruit zou moeten zien. Hoe zit dat bij u? U overweegt het al een hele tijd? Stop met overwegen, kom in actie!

Neem contact met ons op!!