[fsn_row][fsn_column width=”12″][fsn_text]

Een jaar na het intreden van de wet Meldplicht Datalekken zegt 41% van de Nederlandse organisaties geen (tijdige) melding te maken van dataverlies. Belangrijkste redenen om niet te melden zijn onduidelijkheid over de impact van het datalek, reputatieschade en het voorkomen van verder misbruik. Daarnaast speelt bij 10% van de bedrijven en instellingen angst voor disciplinaire maatregelen mee, waardoor medewerkers datalekken ook intern onder de pet houden. Tegelijkertijd heeft meer dan de helft van het bedrijfsleven en overheden in 2016 te maken gehad met één of meer lekken van gevoelige informatie. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van het nationale onderzoek naar de Meldplicht Datalekken in de praktijk uitgevoerd eind 2016 door onderzoeksbureau Pb7 Research onder 310 Nederlandse organisaties in opdracht van Kaspersky Lab.

Wat verder opvalt, is de grote verdeeldheid onder organisaties over het nut van de Meldplicht voor datalekken. De ene helft van de ondervraagden is het eens met de stelling dat het melden van datalekken het vertrouwen in organisaties versterkt, waar de andere helft het oneens is met deze stelling. Bovendien geeft 47% van de respondenten aan dat ze nog niet goed genoeg weten wanneer ze wel of niet een datalek moeten melden.

“Op basis van ons onderzoek zou er in 2016 sprake moeten zijn van ruim 24.000 meldingen van datalekken. Dat aantal wijkt flink af van de door Autoriteit Persoonsgegevens gepubliceerde 5.500 registraties bij de aftrap van dit jaar,” vertelt Peter Vermeulen, Directeur en Principal Analyst van onderzoeksbureau Pb7 Research.

“Zwijgen over datalekken is struisvogelpolitiek. Stilte maakt onveilig. Uiteraard heb ik begrip voor organisaties die niet zitten te wachten op rompslomp en reputatieschade. Maar consumenten beschikken op deze manier niet over informatie om te kiezen welk bedrijf zij hun kostbare data en waardevolle klandizie toevertrouwen. Tegelijkertijd ontbeert het politie en Justitie aan informatie om inzicht te krijgen in de omvang van cybercrime en daarnaast om cybercriminelen op te sporen en te vervolgen. Door het niet te melden wordt het alleen maar lastiger om cybercriminaliteit te bestrijden en ontwikkelingen op dit gebied tegen te gaan. Zo blijven we achter de feiten aan lopen. Ook bedrijven hebben sterk de behoefte om van elkaar te leren. Dat kan alleen als we transparant zijn over het verlies van gevoelige informatie,“ zegt Martijn van Lom, General Manager Benelux van Kaspersky Lab.

Over het onderzoek

In opdracht van Kaspersky Lab heeft onderzoeksbureau Pb7 Research dit online onderzoek uitgevoerd in november en december 2016 onder 310 Nederlandse organisaties. De respondenten zijn beleidsmakers van bedrijven en instellingen met 30 of meer medewerkers binnen industrie en handel, overheid en onderwijs, gezondheidszorg, zakelijke en financiële dienstverlening en overige sectoren. Volgens 32% van de respondenten is de Algemeen Directeur eindverantwoordelijk voor het naleven van wet- en regelgeving rondom de wet Meldplicht Datalekken. Bij de meerderheid van de ondervraagde organisaties ligt die verantwoordelijkheid bij veiligheids- en/of privacyfunctionarissen.

Bron: Executive-People.

[/fsn_text][/fsn_column][/fsn_row]