Ontdek wat een EMM-platform kan bereiken in uw onderneming

De eerste golf van mobiel beheer begon in 2012 met de push voor BYOD en daarmee de keuze voor een eigen apparaat. Mobile Device Management was ooit de standaardaanpak voor apparaatbeveiliging. Maar het gebruik van alléén MDM om dit probleem aan te pakken is inmiddels geen optie meer. MDM vereist dat de eigenaar van het apparaat het bedrijf volledige toegang geeft tot het apparaat, maar bedrijven zijn tot het besef gekomen dat het apparaat zelf niet het probleem is, maar de gegevens die daar op staan of worden gebruikt wel.

IT management zoekt nu naar tools en hulpmiddelen voor het beheren van smartphone, tablets en laptops maar ook voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van IoT, dus EMM is essentieel geworden voor bedrijven van vandaag. Er is steeds meer capaciteit (mensen en middelen) nodig om de groei van smartphones, tablets, computers en IoT-apparaten adequaat te beheren. Het is daarom erg belangrijk om te begrijpen wat een EMM-platform doet, welke uitdagingen het kan opleveren en hoe een succesvol EMM-proces eruit ziet.

Wat is Enterprise Mobility Management oftewel EMM?

EMM is een volwassen oplossing die als uitbreiding op en in sommige gevallen zelfs als vervanging van een MDM product in de markt beschikbaar is. Het belangrijkste verschil tussen beide is dat een EMM-platform de kernfunctionaliteit van MDM uitbreidt met meer ondersteuning voor beveiliging, identiteitsbeheer, App beheer, contentbeheer. Klanten zijn vandaag de dag op zoek naar een oplossing om alle endpoint-apparaten te beheren. Dit kan met een goede EMM oplossing.

De focus van EMM ligt op:

 • apparaatbeheer;

 • de toegang tot (bedrijfs-) App’s beveiligen en controleren;

 • de toegang tot bedrijfsgegevens beveiligen en controleren.

Mogelijkheden van EMM

Een EMM-platform omvat meer dan één proces / service. EMM is een verzameling services die de hele mobiele bedrijfsomgeving kan beheren. Hieronder volgen de meest traditionele services die deel moeten uitmaken van elke EMM-strategie:

Mobile Device Management (MDM):
MDM biedt de controle over alle mobiele apparaten en is het de meest volwassen beheerservice in EMM.

Mobile Application Management (MAM):
MAM biedt een preciezere controle over een afzonderlijke App – waarbij de App desgewenst in een container kan worden verpakt – waardoor de App kan worden gescheiden van de rest van het apparaat. Hierdoor kan een onderscheid gemaakt worden tussen privé en zakelijk. App’s kunnen separaat of in een bundel naar groepen (gebruikers en of devices) worden gedistribueerd en gemanaged.

Mobile content management (MCM):
Met MCM krijgen bedrijven de mogelijkheid om toegang te krijgen tot documenten op bijvoorbeeld SharePoint, BOX en Google Drive en OneDrive. Ook kunnen zij deze documenten bewerken, distribueren en beheren.

Mobile identity management (MIM):
MIM is de ontwikkeling van online authenticatie en digitale handtekeningen, waarbij de simkaart van iemands mobiele telefoon werkt als een identiteitstool. Mobiele identiteit maakt juridisch bindende authenticatie en ondertekening van transacties mogelijk voor online bankieren, betalingsbevestiging, zakelijke diensten en de toegang tot web content. MIM is daardoor een veel meer gestroomlijnde methode voor gebruikersverificatie dan het gebruik van een VPN.

Unified endpoint management (UEM):
UEM stelt beheerders in staat om alle apparaten te beheren, niet alleen mobiele apparaten, maar ook desktops, laptops en servers.

Hoe ziet een succesvolle EMM-implementatie eruit?

Een EMM-platform is ingewikkelder om te implementeren dan MDM. Zoals met elk project, wilt u er zeker van zijn dat u het meest efficiënte plan toepast en het beste team voortbrengt. Maar daarom gebruik van de kennis en ervaring die op de markt te verkrijgen is.

Caldoo is gespecialiseerd in EMM-processen, dus profiteer van de ervaring die wij  hebben opgedaan. Maak gebruik van onze best practices.

Stap 1
De eerste stap bij het implementeren van EMM is om de eisen en wensen van de organisatie in kaart te brengen. Na denken over wat is ons beveiligingsbeleid, wat wordt uw EMM-Strategie? Van branding tot toepassen van strikte beleidsregels als wie mag waar en op welk moment en met welk device toegang hebben tot onze bedrijfsgegevens? BYOD of CYOD en wat mag wel of niet hierbij? Hoe wil ik devices uitrollen? Welke App’s moeten, willen we kunnen gebruiken? Wat is ons versiebeleid? Device- en of gebruikersgroepen? Single-sign-on? Wat die ik met externe medewerkers en hun devices? En nog veel meer. Deze stap is de lastigste en kost vaak het meeste tijd.

Stap 2
De volgende stap vóór de uitrol is om een ​​communicatieplan te hebben voor de belanghebbenden in het project. Vertrouw niet op e-mail alleen. Het EMM-platform heeft de potentie om elke medewerker en zijn of haar werkzaamheden te beïnvloeden, dus het is van cruciaal belang om het als missiekritiek te behandelen.

Stap 3
Daarna kan de uitrol van het EMM project plaatsvinden. De devices die vanaf dat moment worden beheerd door het EMM-platform worden voorzien van de gedefinieerde configuraties en beleidsregels. Dit proces kan (als het goed is) in de batch en via het web worden uitgevoerd. Waardoor het flexibel en zeer snel kan worden geïmplementeerd.

Stap 4
De laatste stap in uw implementatie is het plannen van toekomstige ondersteuning. Mobiel werken gaat niet meer weg; het rijpt en verandert. Uw EMM-platform moet de veranderingen ondersteunen die u ziet.

Uitdagingen van EMM

Er zijn veel uitdagingen waarmee bedrijven worden geconfronteerd bij de implementatie van een EMM-platform. Enkele van de uitdagingen zijn:

 • Veiligheid;

 • Toepassen beveiligingsbeleid;

 • Beheer van een steeds groter aantal apparaten (endpoints);

 • Ondersteuning van mobiele werknemers;

 • Verschaffing van mobiele gegevenstoegang;

 • Veilig leveren van applicaties;

 • Toegang tot bedrijfsdata en –applicaties;

 • Het managen van de verwachtingen van werknemers.

De meest dynamische uitdaging is om gelijke tred te houden met de snelle veranderingen in de technologie. Het is belangrijk om uw strategie aan te passen naarmate nieuwere apparaten op de markt komen. De adoptiesnelheid hiervan is door de eindgebruikers enorm toegenomen. Lage prijzen voor hardware en snelle upgradecycli voor software en services zorgen ervoor dat er snel iets verandert.

De laatste uitdaging is de ondersteuning voor wearables, zoals Android Wear en Apple Watch en IoT. Bedrijven moeten de snelle explosie van hardware nauwlettend in de gaten houden. Qua functionaliteit staan we hier nog aan het begin van een nieuwe fase. Niet alle EMM-platform ondersteunen dit reeds en zullen dus moeten worden uitgebreid. EMM-platformen die dit al wel ondersteunen moeten verder ontwikkeld worden om deze nieuwe apparaten en hun functionaliteit te kunnen blijven ondersteunen.